top of page

Avantaj Snap & WIC

LaPwogram Asistans Nitrisyon Siplemantè (SNAP)ka ede w elaji bidjè manje sante ou.WICse yon pwogram nitrisyon ki bay manje ki bon pou sante, edikasyon sou nitrisyon, sipò bay tete, ak referans bay swen sante ak lòt sèvis, gratis, bay fanmi Massachusetts ki kalifye.

Benefis federal COVID SNAP yo ap fini, men Massachusetts pral kontinye pwogram SNAP yo. Pou fanmi ki itilize WIC-asire w ke ou pase kat WIC ou an premye,kòm benefis chak mwa reset (li pa ranvèse oswa akimile) chak papiyon. Avantaj SNAP ou yo ap pase chak mwa. 

Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou itilizasyon avantaj SNAP ak WIC,osi byen ke enfòmasyon sou aplikasyon telefòn entelijan pou itilize pandan y ap fè makèt. 

bottom of page